Bez kategorii

Bez kategorii

Zaburzenia psychiczne dotykają blisko co czwartą osobę w Polsce. Wiele z nich zmagając się z chorobą staje się również obiektem stygmatyzacji. Coraz bardziej powszechnego zjawiska, które łączy się z uprzedmiotowieniem i dehumanizacją osoby jej doświadczającej. Stygmatyzacja redukuje człowieka do choroby psychicznej i pozbawia go innych atrybutów człowieczeństwa.

Więcej