Pomoc środowiskowa dla osób w kryzysie psychicznym | Marzena Tucka

Współczesny świat dostarcza nam coraz więcej trudnych sytuacji, w których czujemy niepewność i bezradność. Każdy z nas może doświadczyć kryzysu psychicznego niezależnie od wieku, płci, sytuacji rodzinnej i materialnej, stanu cywilnego.

 

 

Każda osoba doświadczająca kryzysu psychicznego może zwrócić się o pomoc do centrum zdrowia psychicznego, gdzie uzyska natychmiastowe wparcie. Przez całą dobę. Bez skierowania. Bez zapisywania się na wizytę. W zależności od potrzeb danej osoby centra oferują konsultację z psychologiem, z lekarzem psychiatrą oraz leczenie środowiskowe.

 

Centrum zdrowia psychicznego w Koszalinie, zapewnia opiekę w trybie ambulatoryjnym, środowiskowym, dziennym oraz stacjonarnym. Czynna jest całodobowa infolinia. Prowadzone są grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla ich rodzin. Działa Klub Pacjenta, który prowadzi różne zajęcia. Można skorzystać z konsultacji z różnymi specjalistami, między innymi z dietetykiem, doradcą zawodowym.

 

We wszystkich centrach działają zespoły leczenia środowiskowego, które przyjeżdżają do miejsca zamieszkania pacjenta. Tworzą go specjaliści o różnych profesjach: psycholodzy, pielęgniarki, pracownicy socjalni czy terapeuci środowiskowi. W zależności od potrzeb osób korzystających ze wsparcia, do grona członków zespołów leczenia środowiskowego włączani są lekarze psychiatrzy i asystenci zdrowienia. Pomoc ma charakter nie tylko czysto medyczny, ale również społeczny, psychoedukacyjny i socjoterapeutyczny. Bardzo ważne: zespoły leczenia środowiskowego udzielają wsparcia osobom, które na taka formę pomocy wyraziły pisemną zgodę.

 

Pomocą i wsparciem obejmowani są również najbliżsi osób doświadczających kryzysu psychicznego. Z myślą o nich powstały broszurki ze wskazówkami jak rozpoznać kryzys i jak postępować z osobą w kryzysie psychicznym, jak rozmawiać, jakich słów używać, a jakich nie, bo będą jedynie bolesnymi frazesami. Rodziny często nie wiedzą, że powszechnie używane zwroty typu „weź się w garść”, „ogarnij się”, „co ty możesz mieć za problemy”, itp. są bardzo szkodliwe i demotywują. Ważne jest by zapewnić o naszym wsparciu, zapytać o samopoczucie, zaproponować pomoc. Słowa wspierające to: „jesteś dla mnie ważny”, „widzę, że jest ci ciężko”, „jestem z tobą”, „jak mogę ci pomóc”, „jesteś nam potrzebny”, „przykro mi, że tego doświadczasz”, „chcę ciebie zrozumieć, zrozumieć twój stan”.

 

W centrach zdrowia psychicznego zatrudnieni są asystenci zdrowienia. Są to osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Po ustabilizowaniu się sytuacji zdrowotnej ukończyli oni specjalistyczny kurs i zostali oni pracownikami centrów. Towarzyszą pacjentom w procesie zdrowienia, wspierają ich, prowadzą grupy wsparcia. Są specjalistami przez doświadczenie i najlepiej rozumieją przez co przechodzi osoba chora.

 

Jak skorzystać z pomocy centrów?  Można przyjść do punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego w centrum zdrowia psychicznego. Można dokonać zgłoszenia w imieniu osoby chorej, również telefonicznie. Osobą zgłaszającą może być ktoś z rodziny, ktoś bliski, albo nawet instytucja. Każde zgłoszenie traktowane jest indywidualnie.

 

Jeżeli nie ma możliwości skorzystania z pomocy centrum zdrowia psychicznego, osoba doświadczająca kryzysu lub jej rodzina mogą zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej. Coraz częściej w instytucjach pomocy społecznej zatrudniani są psycholodzy. Pracownicy socjalni świadczą pomoc w formie rozszerzonej pracy socjalnej, w ramach której udzielane jest wsparcie emocjonalne, informacyjne i instrumentalne.

 

Wsparcie jest blisko nas, trzeba z niego tylko skorzystać. Aktualne informacje na temat działających w Polsce centrów zdrowia psychicznego można uzyskać na stronie internetowej www.czp.org.pl

 

Marzena Tucka – terapeutka środowiskowa, specjalistka pracy socjalnej, pracuje w Środkowopomorskim Centrum Zdrowia Psychicznego.