Eksperci radzą

Czym jest stygmatyzacja - Małgorzata Serafin rozmawia z Katarzyną Chotkowską
Konsekwencje stygmatyzacji - Małgorzata Serafin rozmawia z Katarzyną Chotkowską
Jak przeciwdziałać stygmatyzacji - Małgorzata Serafin rozmawia z Katarzyną Chotkowską
Co to jest autostygmatyzacja - Małgorzata Serafin rozmawia z Katarzyną Parzuchowską
Jak przeciwdziałać autostygmatyzacji - Małgorzata Serafin rozmawia z Katarzyną Parzuchowską
Eksperci radzą

Rodzicu, po tym rozpoznasz depresję

Nastolatek ze względu na okres dorastania i związane z nim zmiany w budowie mózgu oraz burzę hormonalną, przejawia wiele trudnych zachowań. Wśród nich można wymienić chociażby zmienność nastrojów, gwałtowność, impulsywność, drażliwość i wrażliwość na tle własnej osoby. Może się jednak zdarzyć, że trudne zachowania będą wynikały nie z buntu, a z depresji. Rodzicu, dowiedz się po czym rozpoznać depresję.

Więcej
Eksperci radzą

Bunt czy depresja?

Jeśli jesteś rodzicem nastolatka, zapewne często masz do czynienia z zachowaniami, które można określić jako trudne lub buntownicze. W tym czasie granica między buntem a depresją jest bardzo cienka i warto zachować szczególną czujność, by nie zignorować symptomów świadczących, że ze zdrowiem psychicznym dziecka dzieje się coś złego. Poniżej przedstawiamy wskazówki, które mogą pomóc odróżnić bunt od depresji.

Więcej
Eksperci radzą

Jak i dlaczego u osób młodych dochodzi do zjawiska autostygmatyzacji?

Autostygmatyzacja, wynikająca wtórnie z procesu stygmatyzacji, reprezentuje zjawisko, w którym osoba dotknięta zaburzeniami psychicznymi internalizuje i stosuje negatywne etykiety wobec samej siebie. Ten proces może być rezultatem obaw przed osądem ze strony otoczenia, np. „nie zdradzę nikomu, że borykam się z depresją, bo obawiam się, że ludzie uznają mnie za słabego/słabą” lub „jeśli powiem, że byłem/am w szpitalu, to ludzie przestaną mnie lubić, będą się ode mnie oddalać, uznając mnie za nienormalnego/nienormalną”.

Więcej
Eksperci radzą

Elementy wsparcia w otoczeniu osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego

Przyjaźnie dostarczają narzędzi i wyposażają w kompetencje, które ułatwiają radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Bliskie relacje przyjacielskie i koleżeńskie młody człowiek bardzo często nawiązuje w szkole, dlatego tak ważne jest, by temat zdrowia psychicznego był otwarcie dyskutowany np. podczas godzin wychowawczych. Oprócz najbliższego otoczenia, wspierające są także świadectwa innych osób z podobnym doświadczeniem obecne w przestrzeni debaty publicznej. O elementach wsparcia, które mogą okazać się pomocne dla osoby w kryzysie psychicznym na podstawie własnych doświadczeń opowiada Elżbieta Filipow, filozofka i socjolożka.

Więcej
Eksperci radzą

Jak rozpoznać kryzys psychiczny u nastolatka?

Kryzys psychiczny u nastolatka przejawia się zaburzeniem zdrowia psychicznego i emocjonalnego, wpływając na różne aspekty życia. Trudności mogą dotyczyć codziennego funkcjonowania, relacji społecznych, wyników w nauce oraz nastroju. Wielu nastolatków może mieć trudności w rozpoznawaniu lub nazwaniu swojego stanu psychicznego. Rodzic, obserwując funkcjonowanie dziecka, ma możliwość zauważenia sygnałów budzących niepokój, nawet kiedy samo dziecko jeszcze o nich nie mówi.

Więcej
Eksperci radzą

Czasem wystarczy być

Czasami otoczenie, w tym rodzice, dalsza rodzina, bliscy i przyjaciele mogą mieć trudności w przeprowadzeniu młodej osoby przez trudności natury psychicznej. Co robić, co mówić i czego unikać, gdy dziecko jest w kryzysie? Podpowiadamy!

Więcej
Eksperci radzą

Zdrowie psychiczne jako klucz do lepszego życia młodych osób

Kryzysy rozwojowe są nieodłączną częścią kolejnych etapów życia, a jednym z najpoważniejszych jest ten związany z okresem dojrzewania. W tym czasie osoby młode doświadczają dynamicznych zmian na poziomie fizycznym, psychicznym i społecznym, obejmujących transformacje związane z płciowością, występowanie zachowań buntowniczych, a także wzrost znaczenia grupy rówieśniczej. Kryzys rozwojowy nie oznacza od razu kryzysu psychicznego, lecz zwiększa ryzyko jego wystąpienia. Wśród najczęstszych zaburzeń w tym okresie można wymienić: zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, zaburzenia nastroju, takie jak depresja, a także zachowania autoagresywne i problemy z uzależnieniem.

Więcej
Eksperci radzą

Do czego prowadzi stygmatyzacja?

Każda osoba, która w jakimś stopniu odbiega od norm przyjętych w danym środowisku, może doświadczyć izolacji, nieufności, odrzucenia, a nawet agresji. Negatywna etykietanadana przez otoczenie może mieć druzgocące skutki w życiu jednostki dotkniętej stygmatyzacją. Grupą społeczną, która najczęściej doświadcza stygmatyzacji, są osoby borykające się z zaburzeniami psychicznymi, co może skutkować dramatycznymi konsekwencjami.

Więcej
Eksperci radzą

Jak i dlaczego stygmatyzacja chorób psychicznych najbardziej dotyka młodych?

Mogłoby się wydawać, że stygmatyzacja z powodu chorób psychicznych jest obecnie rzadka i występuje jedynie w skrajnych przypadkach. Niestety, rzeczywistość jest całkiem inna. Zjawisko to spotyka nas na co dzień, zarówno w miejscach publicznych, jak i w instytucjach medycznych czy edukacyjnych. Badania wykazują, że problemy zdrowia psychicznego prowadzą do bardziej intensywnego wykluczenia społecznego niż inne schorzenia, a sama stygmatyzacja z tego powodu dotyka także dzieci i młodzieży.

Więcej
Eksperci radzą

Czym jest i z czego wynika stygmatyzacja osób chorych psychicznie?

Choć większość osób jest zgodna co do tego, że choroby o podłożu psychicznym mogą być równie niebezpieczne, co te fizyczne, już sama warstwa słowna pokazuje nam zasadniczą różnicę między tymi obszarami. Nikomu nie przyszłoby do głowy, że określenia „astmatyk” czy „cukrzyk” są obraźliwe. Całkiem inaczej ma się sprawa określeń takich jak „wariat”, „schizofrenik”, „psychol”, które często wypowiadane są z intencją zranienia drugiej strony.  

Więcej
Eksperci radzą

Dzieci w końcu mają głos!

Przez wiele lat głos najmłodszych był bagatelizowany – dorośli żartobliwie powtarzali sobie powiedzenie, że dzieci i ryby głosu nie mają. Na szczęście z czasem ta postawa zaczęła się zmieniać, a zdanie najmłodszych zaczęło się liczyć. W naszym poradnikupodpowiadamy, jak kontynuować to znacznie lepsze dla zdrowia psychicznego dzieci i pozwalające zapobiegać kryzysom podejście.

Więcej
Eksperci radzą

Kryzys psychiczny ucznia – jak rozmawiać z rodzicami?

Osobą, która jako pierwsza może zauważyć symptomy kryzysu psychicznego u nastolatka, jest nauczyciel. Uwagę wychowawcy mogą zwrócić problemy z koncentracją, motywacją, spadek energii, senność, spóźnienia czy nieobecności. W pierwszej kolejności o obserwowanych trudnościach należy porozmawiać z dzieckiem, jednak gdy przypuszczenia się potwierdzą – o problemie należy niezwłocznie poinformować rodziców i wspólnie z nimi ustalić dalszy plan działania. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, które mogą uczynić taką rozmowę łatwiejszą do przeprowadzenia.

Więcej
Eksperci radzą

Nie ma czego się wstydzić – choroba psychiczna nie musi być tabu

Dlaczego nie wstydzimy się pokazać ze złamaną nogą, powiedzieć, że leczymy się na tarczycę lub choroby układu krążenia, ale ujawnienie informacji, że mierzymy się z kryzysem jest dla nas tak trudne i staje się tematem tabu? Diagnoza psychiatryczna to nie wyrok. Wręcz przeciwnie – to moment, w którym rozpoczynamy leczenie. Aby przebiegało ono efektywnie, trzeba informację o chorobie zaakceptować.

Więcej
Eksperci radzą

Rodzicielskie sieci wsparcia w kryzysie psychicznym dziecka

W pewnych sytuacjach ani specjalista, ani przyjaciel czy przyjaciółka nie będą wystarczający. Ludzie, którzy sami są rodzicami lub opiekunami dzieci z zaburzeniami psychicznymi, mogą potrzebować zarówno wsparcia specjalisty, jak i bliskich znajomych. Istnieje także trzecia instancja, która może okazać się kluczowa – osoby, z którymi dzieli nas podobne doświadczenie życiowe. To pozwala nam uzyskać informacje na temat praw, obowiązków i możliwości opiekunów, a także lepiej zrozumieć, jak funkcjonuje system pomocy.

Więcej
Eksperci radzą

Dlaczego to tak ważne, by mówić z młodymi otwarcie o ich kryzysach psychicznych? Odpowiada Elżbieta Filipow, socjolożka i filozofka

O roli dialogu dotyczącego kryzysów psychicznych opowiada Elżbieta Filipow, socjolożka i filozofka, doktorantka na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, od lat pasjonująca się tematyką psychologii, tłumacząca i recenzująca książki o tej tematyce. Na podstawie doświadczeń własnych w ciekawy sposób porównuje aktualną sytuację do tej sprzed dwudziestu lat, mówi o tym, jak przełamać związane z kryzysami tabu i jak wspierać doświadczających trudności młodych.

Więcej
Eksperci radzą

Nauczycielu, dowiedz się jak odróżnić bunt od depresji

Okres dorastania to czas pełen wyzwań – zarówno dla nastolatka, jak i otaczających go dorosłych, w tym nauczycieli. Pogorszenie się w nauce, spóźnianie się na lekcje, nieobecności, brak motywacji do działania – to objawy, które mogą świadczyć o depresji, jednak bardzo łatwo zinterpretować je mylnie jako przejawy nastoletniego buntu. Szkoła to miejsce, w którym nastolatki spędzają znaczącą część swojego czasu, dlatego też tak ważne jest, by nauczyciele umieli w porę wychwycić alarmujące symptomy i zareagować.

Więcej
Eksperci radzą

Różne przyczyny złego samopoczucia psychicznego

Zły nastrój, apatia, gorsze samopoczucie – czy to jeszcze zwykły smutek, czy może już depresja? To pytanie często pojawia się w myślach wielu osób, gdy zastanawiają się nad źródłami swojego złego samopoczucia. Smutek jest jednym z rodzajów emocji, naturalną reakcją, która zawsze była, jest i będzie integralną częścią ludzkiego życia. Pełni istotną funkcję w sferze emocjonalnej, a każdy człowiek ma prawo czasami czuć się po prostu gorzej.

Więcej
Eksperci radzą

Praca w środowisku rodzinnym i szkolnym na przykładzie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży z Ochoty, Śródmieścia i Ursusa

Centrum rozpoczęło swoją działalność w 2020 roku, po tym jak otrzymało dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu PO WER. Inicjatywa ta jest zgodna z praktyką kilkunastu innych centrów środowiskowych w Polsce. Głównym celem tworzenia tych ośrodków było przetestowanie modelu pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach środowiska, który został opracowany w wyniku innowacyjnego projektu realizowanego na Bielanach w Warszawie. Powstanie centrów wpisuje się również w ogólnopolską reformę psychiatrii, której proces rozpoczął się w 2018 roku. Na czym polega działanie centrum i jakie są główne zadania stojące przed tą instytucją?

Więcej
Eksperci radzą

Nie mogę przyznać się do tego, że biorę leki – przejawy i konsekwencje autostygmatyzacji

Autostygmatyzacja to nieodłączny element dyskusji o kryzysach psychicznych i tego, w jaki sposób osoby zmagające się z nimi są odbierane przez społeczeństwo. Co jednak ciekawe, samo pojęcie autostygmatyzacji nie jest powszechnie znane. Można się o tym przekonać chociażby poszukując definicji tego zjawiska w słownikach, co doprowadzi do odkrycia, że słownik języka polskiego nie zawiera takiej frazy.

Więcej
Eksperci radzą

5 kroków w przypadku kryzysu psychicznego dziecka

Charakterystycznym objawem przechodzenia kryzysu psychicznego jest zawężone postrzeganie rzeczywistości. Nic więc dziwnego, że nawet mimo posiadania odpowiednich zasobów, dziecko znajdujące się w trudnej sytuacji będzie miało poczucie, że nie jest w stanie poradzić sobie z codziennym funkcjonowaniem. W takiej sytuacji kluczowe będzie wsparcie najbliższych – wówczas jest duża szansa, że w porę da się zapobiec pogłębieniu kryzysu. Poniżej przedstawiamy pięć kroków, które pomogą w porę dostrzec oznaki kryzysu i odpowiednio zareagować.

Więcej
Eksperci radzą

Powody autostygmatyzacji osób młodych w kryzysie psychicznym

Jakie są przejawy autostygmatyzacji dotykającej osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego? To odczucia takie jak wstyd czy lęk. Osoba będzie wstydziła się powiedzieć głośno, że przechodzi kryzys psychiczny, była w szpitalu psychiatrycznym lub jest w trakcie leczenia i przyjmuje leki. Z tym zjawiskiem łączy się również przekonanie, że nie jest się wystarczająco dobrym i w jakiś sposób odstaje się na tle grupy rówieśniczej. Mogą pojawić się także odczucia bycia gorszym i innym – niepasującym. Niestety autostygmatyzacja może nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje, w tym między innymi pogłębienie kryzysu i opóźnienie procesu zdrowienia.

Więcej
Eksperci radzą

Wykorzystanie metody dramy i teatru zaangażowanego w pracy z młodzieżą

Praca metodą dramy polega na prowadzeniu warsztatów grupowych, które wykorzystują techniki teatralne, szczególnie związane z wejściem w rolę. W szerszym kontekście oznacza to pracę z wyobraźnią oraz różnymi technikami umożliwiającymi wyobrażanie sobie sytuacji. Warsztaty mogą obejmować także działania, w trakcie których fizyczne wcielanie się w role nie jest konieczne. Metoda dramy angażuje uczestników w proces, wykorzystując mądrość grupową i dostosowując się do potrzeb konkretnej grupy.

Więcej
Eksperci radzą

Siła relacji międzyludzkich w pokonywaniu kryzysu

Powszechnie uważa się, że relacje międzyludzkie są niezbędne do tego, by móc cieszyć się pełnią szczęścia. Równocześnie wiele kryzysów psychicznych charakteryzuje się poczuciem bycia niezrozumianym, potrzebą alienacji, odcięcia się od innych osób, znalezienia czasu w samotności i odizolowaniu. Jednym z czynników, które wywołują ten paradoks (z jednej strony relacje są nam potrzebne, z drugiej – w silnym kryzysie ich nie chcemy) jest najzwyczajniej w świecie wstyd. Nie chcemy, by ktoś widział nas w kiepskim stanie, w chwili słabości, przez co zapominamy, że bez wspierających relacji wyjście z kryzysu jest znacznie trudniejsze.

Więcej
Eksperci radzą

Jak pomóc dzieciom w kryzysie – narastające problemy dzieci i młodzieży

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży było w ostatnich latach wystawione na próbę. Jednym z głównych czynników, które wywoływały stres, była przede wszystkim pandemia COVID-19. To w jej wyniku najmłodsi przez całe miesiące odbywali edukację w warunkach domowych, co nie pozwalało na budowanie naturalnych relacji rówieśniczych. Zagrożenie zdrowia, izolacja i pogorszenie sytuacji ekonomicznej wielu rodzin, nie mogły pozostać bez wpływu na jej najmłodszych członków. To, w połączeniu z dotychczasową presją i rosnącymi wymaganiami, doprowadziło do wzrostu odczuwania lęku i trudności w życiu codziennym.

Więcej
Eksperci radzą

Odrzucenie przez rówieśników – z czego wynika, czym skutkuje i jak mu zapobiegać?

To, że człowiek jest istotą społeczną, nie ulega wątpliwości – koegzystowanie w grupie stanowi dla większości z nas naturalny układ i odpowiedź na wiele potrzeb. Jakich na przykład? Są to nie tylko elementarne potrzeby biologiczne, ale też sięgająca głębiej –samorealizacja (zarówno w zakresie psychologicznym, jak i duchowym). Przynależąc do grupy (to jest struktury składającej się z minimum trzech osób), ludzie odpowiadają na wiele uwarunkowań, wykonują szereg obowiązków i w pewnym stopniu muszą dostosowywać się do oczekiwań. To, ile zbudują relacji i jak bardzo jakościowych, wynika zarówno z wielkości grupy, do jakiej dołączają, jak i z cech jej członków

Więcej
Eksperci radzą

Jak pomóc dziecku w kryzysie psychicznym? Socjalizacją!

Poczucie odosobnienia, wykluczenia, lęk przed stygmatyzacją i odrzuceniem może powodować, że dziecko doświadczające kryzysu psychicznego będzie izolować się przed światem. Wynika to z obawy, że nikt nie zrozumie tego, co przeżywa albo, że doświadczy odrzucenia przez grupę rówieśniczą. Odpowiedzią na to jest socjalizacja, która odgrywa istotną rolę w wychodzeniu z kryzysu psychicznego.

Więcej
Eksperci radzą

Poznaj stereotypy o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

Większość z nas intuicyjnie potrafiłaby wymienić kilka stereotypów dotyczących dzieci i młodzieży. Młodzież nie jest już dziś taka jak kiedyś, sprawia coraz więcej problemów, większość czasu spędza na aktywnościach związanych z używaniem smartphone’a, bądź telefonu. Co jednak jeśli chodzi o przekonania związane ze zdrowiem psychicznym, zwłaszcza w kontekście młodych osób?
Więcej
Eksperci radzą

Zrozumieć zachowania agresywne

Agresja to nieodłączny element funkcjonowania w społeczeństwie. Może przejawiać się w słowach, przyjmując formę przemocy psychicznej lub w czynach, takich jak napaść czy uderzenie. Bez względu na to z jaką jej formą mamy do czynienia, jedno jest pewne – zachowania przemocowe godzą w godność człowieka, naruszają poczucie bezpieczeństwa i prowadzą do braku zaufania w relacjach międzyludzkich

Więcej
Eksperci radzą

Jak pomóc dziecku w kryzysie – poradnik dla rodziców

Zakazy, nakazy i rozkazy nie są sposobami na wyciągnięcie dziecka z kryzysu psychicznego. Wręcz przeciwnie, mogą spowodować, że jego stan jeszcze bardziej się pogorszy. Ważne jest, by rodzice dziecka w kryzysie zaopiekowali się nim w taki sposób, jak sami chcieliby być traktowani. Z szacunkiem, zrozumieniem i akceptacją. 

Więcej
Eksperci radzą

Jak pomóc dziecku w kryzysie psychicznym – poradnik dla nauczycieli

Dojrzewanie to okres ogromnych zmian. Proces dorastania jest bardzo skomplikowany, ponieważ obejmuje zmiany nie tylko w sferze fizycznej, ale też psychicznej. Nastolatek skupia się na poszukiwaniu i odnalezieniu własnej tożsamości. W tym czasie może doświadczać niestabilności emocjonalnej dotyczącej własnych przeżyć. Ważnym i trudnym elementem tego procesu, zarówno dla dorastającego człowieka jak i otaczających go dorosłych, jest zjawisko krytykowania i odrzucania tego co mówią rodzice bądź nauczyciele.

Więcej
Eksperci radzą

Co młodzi mogą zrobić dla siebie nawzajem, żeby wspierać się we wracaniu do społeczności szkolnej po kryzysach psychicznych?

Pierwszą i najważniejsza kwestią w omawianiu wsparcia rówieśniczego w kryzysach psychicznych jest zaznaczenie, iż wsparcie takie jest ważne dla procesu zdrowienia. Badacze podkreślają duże znaczenie rówieśników dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, które rośnie wraz z wiekiem (Tabak, 2014). Badacze wskazują także, iż jednymi z najważniejszych czynników, które chronią przed rozwojem problemów w obszarze zdrowia psychicznego uważa się m.in. prospołecznie nastawioną grupę rówieśniczą, pozytywny klimat szkoły, wymaganie od uczniów udzielania sobie wzajemnie pomocy (WHO, 2003).

Więcej
Eksperci radzą

Gdy pojawia się kryzys | Marzena Tucka

Kryzys może spotkać każdego, niezależnie od wieku, płci, wykształcenia, sytuacji rodzinnej czy materialnej. Jak sobie z nim poradzimy, zależy od naszych doświadczeń, osobowości, od sytuacji w jakiej się znajdujemy, od tego czy mamy dobre, wspierające relacje z rodziną i osobami bliskimi, czy raczej czujemy się osamotnieni.

Więcej
Eksperci radzą

Konsekwencje stygmatyzacji | Sylwia Hille-Jarząbek

Historia psychiatrii to dziedzina, w której wstyd mieszał się z zachwytem. Sięga czasów starożytnych. Osoby chore były traktowane z jednej strony jako ludzie obdarzeni „nadprzyrodzonymi zdolnościami”, a z drugiej jako szaleńcy, których trzymano w lochach, przykuwając łańcuchami do ściany.

Więcej
Jak przeciwdziałać stygmatyzacji?

Praca wspiera proces zdrowienia | Michalina Wytrykowska

Bezrobocie pogłębia trudności w uzyskaniu samodzielności i niezależności, a wręcz grozi ubóstwem. Ubóstwem wynikłym z wykluczenia społecznego szczególnie zagrożone są osoby chorujące na schizofrenię. Statystyki pokazują, że zaledwie 2% ludzi chorujących na schizofrenię pracuje w pełnym wymiarze godzin, mimo, że praca zawodowa znacząco poprawia samopoczucie w chorobie.

Więcej
Eksperci radzą

Jak pomóc bliskiej osobie w kryzysie | Michalina Wytrykowska

Gdy bliska osoba doświadcza kryzysu, warto rozważyć i wręcz skorzystać z pomocy odpowiedniej organizacji. Mogą to być telefony zaufania, zespoły interwencji kryzysowej, zespoły leczenia środowiskowego, poradnie zdrowia psychicznego, punkty zgłoszeniowo-koordynacyjne w Środowiskowych centrach zdrowia psychicznego, izby przyjęć szpitali.

Więcej
Eksperci radzą

Domy pod Fontanną | Jakub Tercz

Historia Domów-Klubów zaczyna się Nowym Yorku w roku 1944, kiedy Michael Obolensky, były pacjent psychiatryczny, oraz Elizabeth Schermerhorn, była wolontariuszka, założyli grupę  „Nie jesteśmy sami”.  4 lata później John Beard, pracownik socjalny, wraz z grupą osób po kryzysie psychicznym  zorganizował tam miejsce rehabilitacji zawodowej

Więcej
Eksperci radzą

O psychiatrze, który gra w gry komputerowe | Jakub Tercz

Jeśli szukamy sposobu, by dotrzeć do młodszych pokoleń, które dorastały przyzwyczajone do świecących niebieskim światłem ekranów i wirtualnych komunikatorów, to trzeba mówić tym samym językiem, z tych samych smartphonów, za pomocą tych samych środków przekazu, które naszemu odbiorcy wydają się naturalne.

Więcej
Eksperci radzą

1. Zespoły Leczenia Środowiskowego | Wojciech Gliński

Co czwarty Polak doświadcza pogorszenie stanu psychicznego. Idąc naprzeciw potrzebom, na początku w formie pilotażowej, powołano do życia Centra Zdrowia Psychicznego. Ich idea jest skupiona wokół zagadnienia środowiskowej opieki psychiatrycznej jako tej, która oddziałuje nie tylko na pacjenta, ale też jego otoczenie.

Więcej
Eksperci radzą

2. Zespoły Leczenia Środowiskowego | Wojciech Gliński

Zespoły Leczenia Środowiskowego zachęcają do uczestnictwa w grupach wsparcia  asystentów zdrowienia w CZP lub oddziale dziennym. Dzięki temu, że asystenci mają do dyspozycji flotę pojazdów służbowych, mogą pomóc pacjentom dotrzeć na spotkanie terapeutyczne lub poradę lekarską w poradni zdrowia psychicznego, oddaloną od ich miejsca zamieszkania.

Więcej
Eksperci radzą

U Pana Cogito | Małgorzata Serafin

Działalność i sposób funkcjonowania pensjonatu  „U Pana Cogito” dowodzi nie tylko, że choroba psychiczna nie musi wykluczać z rynku pracy, ale też że aktywność zawodowa pomaga w procesie zdrowienia. Potwierdzają to badania naukowe. Osoby chorujące, ale posiadające pracę i strukturę dnia o wiele rzadziej mają nawroty choroby, mają lepszą samoocenę, są bardziej samodzielne i niezależne.

Więcej