Praca wspiera proces zdrowienia | Michalina Wytrykowska

Możliwości osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego są ograniczone. Zdarza się, że z powodu choroby psychicznej nie ukończyły szkoły, studiów, nie zdobyły zawodu. Brak im odpowiednich umiejętności i doświadczenia zawodowego. Osoby z doświadczeniem kryzysu, które dopiero wchodzą na rynek pracy, są w szczególnie trudnej sytuacji. Często, gdy osiągną wiek pozwalający na stałe zatrudnienie, od razu składają wniosek o przyznanie renty.

 

 

Stabilność zawodowa to istotny element w utrzymaniu zdrowia psychicznego. Sprzyja postępom w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi. Dlatego tak ważne jest by przy interwencji kryzysowej podtrzymywać aktywność, co umożliwi szybszy powrót do pracy i zapobiegnie długotrwałej bezczynności, co może doprowadzić do bierności zawodowej. Równie ważne dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego jest podnoszenie kwalifikacji, co wspiera proces zdrowienia.

 

Osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne, które pracują, są aktywne zawodowo dużo lepiej funkcjonują  psychicznie i społecznie. Praca działa terapeutycznie. Utrzymanie zatrudnienia to jedna z głównych form rehabilitacji. Utrata pracy zwiększa ryzyko nawrotu kryzysu psychicznego. Niestety w grupie osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych jest wysoki odsetek osób bezrobotnych. Takie osoby są bardzo często dyskryminowanie i wykluczane z rynku pracy.

 

Bezrobocie pogłębia trudności w uzyskaniu samodzielności i niezależności, a wręcz grozi ubóstwem. Ubóstwem wynikłym z wykluczenia społecznego szczególnie zagrożone są osoby chorujące na schizofrenię. Statystyki pokazują, że zaledwie 2% ludzi chorujących na schizofrenię pracuje w pełnym wymiarze godzin, mimo, że praca zawodowa znacząco poprawia samopoczucie w chorobie. Większość chorujących utrzymuje się z renty socjalnej, co utrudnia ich adaptację do życia społecznego.

 

Co można z tym zrobić? Można tworzyć grupowe miejsca pracy dla osób chorujących psychicznie. Są to przedsiębiorstwa, które tworzą dla takich osób specjalne warunki do wykonywania pracy, gdzie odpowiednie przeszkolenie pomaga efektywnie wywiązywać się pracownikom ze swoich obowiązków zawodowych.

 

Drugim rozwiązaniem jest indywidualne i kompleksowe wsparcie w osiąganiu zatrudnienia na wolnym rynku, którego udziela doradca zawodowy. Jest to specjalista, który wspólnie z osobą z doświadczeniem kryzysu psychicznego ocenia oczekiwania i możliwości. Następnie pomaga w znalezieniu pracodawcy, który również otrzyma pełne wsparcie od doradcy zawodowego – zostanie poinformowany o korzyściach i dodatkowych możliwościach. Osoba podejmująca zatrudnienie oraz pracodawca są uświadomieni, że w razie trudności w wykonywaniu pracy, mogą liczyć na pomoc i wsparcie. Osoba chorująca, ma pewność, że w razie trudności uzyska wsparcie i jednocześnie ma poczucie, że wykonuje pracę w warunkach wolnego rynku zatrudnienia.

 

Świadomi swej roli pracodawcy, wyposażeni w system wsparcia oraz miejsca pracy dostosowane do potrzeb osób po kryzysie psychicznym mają ogromne znaczenie w procesie zdrowienia.

 

 

Michalina Wytrykowska – asystentka medyczna w Centrum Zdrowia Psychicznego, w trakcie kursu na terapeutę środowiskowego, dyplomowana prawniczka.