O kampanii

Zaburzenia psychiczne dotykają blisko co czwartą osobę w Polsce. Wiele z nich zmagając się z chorobą staje się również obiektem stygmatyzacji. Coraz bardziej powszechnego zjawiska, które łączy się z uprzedmiotowieniem i dehumanizacją osoby jej doświadczającej. Stygmatyzacja redukuje człowieka do choroby psychicznej i pozbawia go innych atrybutów człowieczeństwa.

 

Strona na której właśnie jesteś, jest częścią dużej kampanii poświęconej stygmatyzacji i autostygmatyzacji osób w kryzysie psychicznym. Naszym celem jest zdefiniowanie pojęcia stygmatyzacji oraz zaprezentowanie właściwej postawy wobec tego zjawiska. Postawy wspierania, a nie osądzania. Uświadomienia, że osoby z zaburzeniami to zwykli ludzie, tacy sami jak my, które należy wysłuchać i zrozumieć.

 

Z drugiej strony, nie chcemy piętnować tych, którym zdarzyło się stygmatyzować osoby z problemami zdrowia psychicznego. Chcemy pokazać jak pomagać, chcemy wspierać i doradzać.

 

Nasza strona będzie się stopniowo zapełniać ciekawymi treściami przygotowanymi we współpracy z ekspertami zdrowia psychicznego wskazanymi przez Fundację eFkropka. Będą to artykuły oraz krótkie filmiki edukacyjne.

 

Cześć tych filmów przygotujemy z udziałem znanych osób i influencerów, którzy dołączyli do naszej kampanii, by podzielić się swoim doświadczeniem. W szczerych i intymnych rozmowach opowiedzą, co czuje osoba stygmatyzowana, co można i należy zrobić, aby stygmatyzację zatrzymać. W ten sposób oddajemy głos największym ekspertom – osobom dotkniętym stygmatyzacją.

 

Będziemy również informować o szkoleniach przygotujemy z myślą o opiekunach osób doświadczających kryzysu psychicznego – pielęgniarkach i pielęgniarzach, nauczycielach i wychowawcach, osobach duchownych.

 

Zachęcamy do częstych odwiedzin.

 

Kampania społeczna finansowana ze środków Ministra Zdrowia.