Praca socjalna na rzecz osób chorujących psychicznie | Joanna Młodzik

Od ponad 15 lat zespoły pracowników, głównie niemedycznych tworzą opiekę środowiskową oraz system wsparcia społecznego w Polsce. Na rzecz osób chorujących psychicznie w środowisku pracuje psycholog, terapeuta środowiskowy i zajęciowy, pracownik socjalny.

 

 

Wsparcie bliskich osób i umacnianie sieci społecznych rozwija samodzielność i umiejętność radzenia sobie z kryzysami. Dlatego też, nowoczesna psychiatria środowiskowa umożliwia funkcjonowanie coraz większej liczbie potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, w ich otoczeniu, wśród bliskich i znajomych.

 

Centrum zdrowia psychicznego w Koszalinie oferuje pomoc w różnych formach. Jedną z nich jest Oddział Dzienny, gdzie organizowana jest terapia grupowa. Grupa 10-12 osób spotyka się regularnie, przez trzy miesiące na zajęciach prowadzonych przez psychologów, psychoterapeutów, asystentów zdrowienia czy dietetyka. Zajęcia przeznaczone są głównie dla osób po hospitalizacji. Mogą z nich również skorzystać wszyscy potrzebujący wsparcia, rozmowy, wspólnego przebywania z osobami o podobnych problemach.

 

Bardzo ważne jest wsparcie dla rodzin osób doświadczających kryzysu. Dla nich właśnie organizowane są zajęcia w centrum zdrowia psychicznego w ramach „Grupy wsparcia dla bliskich osób doświadczających kryzysu psychicznego”.  Zajęcia uczą jak postępować z taką osobą, jak wspierać w leczeniu, jak przeciwdziałać ich wykluczeniu ze społeczeństwa.

 

Kolejną formą wsparcia pacjentów niehospitalizowanych, która przeciwdziała wykluczeniu jest Klub Pacjenta. Zajęcia prowadzone są w godzinach popołudniowych, by osoby aktywne zawodowo również mogły skorzystać. Są to najczęściej treningi relaksacji, muzykoterapii, medytacji, spotkania z osobami z podobnymi problemami. Kluby Pacjenta oferują również zajęcia z malarstwa, zajęcia komputerowe, filmowe.

 

W centrum zdrowia psychicznego pracują asystenci zdrowienia. To wykwalifikowane osoby, które w swoim życiu doświadczyły zaburzeń psychicznych. Nierzadko bywały stygmatyzowane, wytykane palcami, wykluczane ze społeczeństwa. Ich doświadczenie, zdolność zrozumienia osoby w kryzysie, jej choroby i poczucia bezradności czy odrzucenia, są bardzo cenne. Asystenci zdrowienia pracują w centrum, w oddziale z osobami hospitalizowanymi, gdzie organizują zajęcia dla chętnych. Pracują również z zespołami w terenie, gdzie pomagają osobom potrzebującym wsparcia bezpośrednio w ich środowisku.

 

Pomoc społeczna organizuje Środowiskowe Domy Samopomocy. Domy te budują sieci wsparcia, przygotowują do życia w społeczności oraz samodzielnego funkcjonowania. Organizowane są dla osób chorujących psychicznie, ale także niepełnosprawnych intelektualnie. Środowiskowe Domy Samopomocy organizują treningi samodzielności i treningi umiejętności społecznych. Uczą, rozwijają lub podtrzymują umiejętności przydatne w życiu codziennym. Zespoły Leczenia Środowiskowego współpracują ze Środowiskowymi Domami Samopomocy w swoich regionach.

 

Osoby w kryzysie psychicznym zamknięte w domach, odrzucone przez społeczeństwo, z poczuciem bycia gorszym i braku akceptacji w codziennym funkcjonowaniu skazane są na cierpienie, a ich szansa na zdrowienie jest niewielka. Dlatego tak ważna jest pomoc, nie tylko lekarza psychiatry ale również specjalistów niemedycznych. Ważne jest również wparcie rodziny, otoczenia, środowiska. Czasami wystarczy wyciągnąć rękę.

 

 

Joanna Młodzik – magister pedagogiki resocjalizacyjnej, terapeuta środowiskowy i pracownik socjalny w Środkowopomorskim Centrum zdrowia psychicznego w Koszalinie