choroba afektywna dwubiegunowa

Co czuje osoba stygmatyzowana?

Współcześni pariasi | Sylwia Hille-Jarząbek

Pierwotnie słowo parias oznaczało osobę pochodzącą z najniższej kasty społecznej    w Indiach lub w ogóle nie należącej do żadnej z kast. Pozbawioną praw, najczęściej prześladowaną. Współcześnie tego terminu używa się w odniesieniu do osób, które z jakiegoś powodu uważane są za gorsze w danej grupie społecznej.

Więcej