stygmatyzacja

Eksperci radzą

Kryzys psychiczny jako konsekwencja autostygmatyzacji | Paulina Stelmach

Kiedy doświadczamy kryzysu psychicznego nasza zdolność radzenia sobie z przeciwnościami i problemami, zdolność podejmowania życiowych decyzji są utrudnione a niekiedy czasowo niemożliwe. Mogą nam towarzyszyć rozmaite uczucia. Przygnębienie, lęk, smutek, bezradność, napięcie czy poczucie zagubienia. Możemy  potrzebować więcej czasu na wykonanie różnych zadań, mieć problemy ze skupieniem uwagi.

Więcej
Co czuje osoba stygmatyzowana?

Współcześni pariasi | Sylwia Hille-Jarząbek

Pierwotnie słowo parias oznaczało osobę pochodzącą z najniższej kasty społecznej    w Indiach lub w ogóle nie należącej do żadnej z kast. Pozbawioną praw, najczęściej prześladowaną. Współcześnie tego terminu używa się w odniesieniu do osób, które z jakiegoś powodu uważane są za gorsze w danej grupie społecznej.

Więcej